AFLYSNING AF STANDERNEDTAGNING SØNDAG
Kære Fjellebro'er

Vi slap nådigt igennem uvejret havnen som helhed - heldigt at vi ligger i læ for bølger og vind, dog kunne vi ikke undgå den forhøjede vandstand. Klubhuset er godt medtaget efter oversvømmelse.

 
Uden et sted at krybe i ly, ser vi os desværre nød til at aflyse standernedtagning i morgen.

 

mvh Bestyrelsen

NB: Der er stadig ledige pladser til bowling. Se hjemmesiden.


AFLYSNING AF FÆLLES BÅDOPTAGNING FREDAGOG LØRDAG

 

Der ventes forhøjet vandstand, op til 163 cm over daglig vande, samt kuling fra øst, fredag og lørdag, først søndag morgen er vandstanden tilbage på normalt niveau.
Holder prognosen så forventes at stå op til klubhuset, så broerne og det meste af havnearealet er oversvømmet, hvilket gør at det ikke er praktisk muligt at gennemføre optagning.
 
STANDERNEDTAGNING GENNEMFØRES SOM PLANLAGT SØNDAG DEN 22. OKTOBER KL 14:00
 
Klubben kan desværre ikke tilbyde at flytte optagning til andre dage, da den aftale vi har med vognmand kun gælder de planlagte dage, og vognmanden allerede på nuværende tidspunkt har indgået andre aftaler, så det er op til hver enkelt at lave en aftale med en vognmand om at få båden op.

 

Når du har lavet en aftale med vognmand, kontakt da Havnefoged for at få anvist vinterplads til båd og stativ, men først når du ved hvornår båden skal op.

 

NB: Hilser fra Hans Havnefoged, der råder os til at kontrollerer og om muligt, at slække fortøjninger senest torsdag hvor det endnu er muligt at gå tørskoet på broen.
Er båden koblet til landstrøm, så tag kablet af.

 

Hans Chr. Hansen kontaktes på
Mobil: 40 71 86 44
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
 
MED VENLIG HILSEN
SEJLKLUBBEN

 

Forhøjet vandstand 28. november 2011

28-nov-2011


 


Kære Fjellebro'er

Fjællebroen ved vintertideVi skal til det igen, bådene skal op og flaget skal ned, efter en sæson med rigtig dansk sommer, sol, vind og regn fik vi i rigelige mængder! 

Bådoptagning fredag/lørdag den 20. og 21. oktober begge dage med start kl. 8:00

Som vanligt er det vognmand Lars Nielsen der styrer kranen. Klubben bistår med erfarent optagerteam.
 
Vi fastholder priserne fra sidste år:

 • For både, der vejer indtil 5.500 kg, er prisen kr. 450,-
 • For både, der vejer 5.500 kg eller mere, er prisen kr. 600,-

Der betales kontant inden optagning og helst gerne med lige penge.

Vigtigt: ved tilmelding oplyses:

 1. Dit navn
 2. Bådens navn
 3. Bådens længde
 4. Vinterplads (Honnørkaj, Lille bassin, Legepladsen, Marken eller Klubhuset) 
 5. Fredag eller lørdag - hvilken dag båden ønskes op.

Bindende tilmelding med alle 5 oplysninger sendes som svar på denne mail senest den 13. oktober.

Normalt kvittereres for tilmelding efter et par dage, men har du ikke senest den 13. oktober har fået kvittering for din tilmelding, da kontakt os hurtigst muligt - din tilmelding er højst sandsynlig ikke modtaget.
 

Den endelige tidsplan offentliggøres på  http://fjellebroen-sejlklub.dk søndag aften den 15. oktober.

Standernedtagning søndag den 22. oktober kl 14:00
,
Formanden holder tale og der bydes på pølser, øl eller vand samt hyggeligt samvær - hvis vejret er godt holder vi os udendørs.!Med venlig hilsen
Bestyrelsen


OBS:  Tilbuddet gælder kun medlemmer af klubben.


Sejlklubben har hermed fornøjelsen at invitere til sommerfest på havnen lørdag den 19. august kl. 18:00


Klubben står for indkøb af kød (pølser, kylling, okse- og svinekød). Hertil serveres forskellige lækre salater
De store grills startes op i god tid, så der vil være god varme i lang tid. Der er høflig selvbetjening ved grillen, så I griller selv kødet.

Musikken: Levende musik der spiller musik vi kan li - der underholdes fra 20-24, 
 
Drikkevarer: er for egen regning, men der bliver solgt vin, fadøl og sodavand til rimelige priser. Da indtægterne ved salg af drikkevarer er med til at dække udgifterne til arrangementet, skal drikkevarer købes på stedet og må ikke medbringes.

  
Der opstilles et stort telt med plads til ca. 70 mennesker ved lejepladsen. Teltet kan opvarmes hvis der behov det.

Det koster 125 kr. per person for spisning med efterfølgende musik og dans. Der betales ved ankomsten. Kun medlemmer kan tilmeldes.
 
Tilmelding senest søndag d. 13. august.  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Først til mølle....

Vigtigt: Hver især bedes medbringe service (tallerkener, bestik og glas). Erfaringer fra tidligere år har vist, at oprydning og opvask af service giver ekstremt meget arbejde til arrangørerne, som i forvejen har nok at se til. Vi håber alle har forståelse herfor.

Har du lyst at give en hånd med til det praktiske, skriv det i tilmeldingen eller kontakt velkommen. KontaktDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

God vind og god sommerferie. 


Fællestur til Drejø

Lørdag / Søndag 17-18 Juni.


Vi har i år lagt turen til Drejø. Klubben har arrangeret en ø-rundtur på ladet af en traktor. Interesserede tilmelder sig ved skippermøde lørdag. 

Efter rundturen er der kaffe og lagkage.

 

Program lørdag

9:00     Skippermøde i klubhuset

9:30     Afgang til Drejø

Eftermiddag:   Ø rundtur, med efterfølgende kaffe og lagkage - nærmere tidsplan følger 

17:00   Tilberedning af medbragt mad, fællesspisning og hyggeligt samvær

Program Søndag

9:00 Klubben er vært for morgen mad.

Kom og vær med, vi håber på godt vejr - tilmelding er ikke nødvendig.

Hvis nogen synes turen er for kort, så kan man altid sejle en omgang om øen inden man Drejer ind:-)


Søsætning fredag og lørdag den 21. og 22. april 2023 - begge dage med start kl. 08.00.  

En ny sæson står for døren, og det er ved at være tid til at få bådene i deres rette element.

Som vanligt har vi aftale med vognmand Lars Nielsen, Fåborg der ligger bil og kran til. Klubben stiller med erfarent team der bistår.  

Da vi bruger væsentligt mere tid på at håndtere store både, har vi valgt at indføre en takst som afspejler den højere omkostning:

-For både, der vejer indtil 5.500 kg er prisen kr. 450,-

-For både, der vejer over 5.500 kg er prisen kr. 600,-

Der betales kontant inden optagning og helst gerne med lige penge.

Vi har rykket fristen for tilmelding til fredag 14. april  for at kunne offentliggøre tidsplanen allerede søndag den 16. april. 

For at det hele kan forløbe glat og uden forsinkelser er det vigtigt at møde i god tid, og alle anmodes derfor om at være klar senest en time før den tildelte tid.

Tilmelding senest fredag den 14. april med angivelse af:

 • Fredag eller Lørdag
 • Dit navn
 • Bådens navn
 • Bådens type/længde
 • Vinterplacering (Klubhus, Lejeplads, Lille bassin, Marken eller Honnør kajen)

Tilmelding sendes Henrik Guldberg på  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilbuddet gælder medlemmer, der har betalt kontingent for 2023.

Standerhejsning.

Søndag den 23. april kl. 14.00 

Vi samles til fællesang ved klubstanderen kl. 14.00, hvor formanden ønsker god sæson og klubstanderen hejses, mens vi synger en sang. Herefter er klubben vært ved et par pølser med brød samt en øl eller vand ved klubhuset.

Der udleveres samtidig klubstander til alle fremmødte.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Indkaldelse til Generalforsamling Fjellebroen Sejlklub 2023 

 

Onsdag den 22. februar 2023 kl 19:00 i klubhuset. 


Så er det igen tid til generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op og tilkendegive deres mening, så vi kan få nogle ideer til de aktiviteter, der skal til, for at holde gang i Fjellebroen Sejlklub. 

Dagsorden iflg. Vedtægter.

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsende disse senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden:Henrik Guldberg, mail formanden@fjellebroen-sejlklub.dk

 

Vi starter med Guleærter kl 18:00.

De seneste par år har kun været muligt at deltage i generalforsamlingen virtuelt via internettet, og med indtagelse af luftfrikadeller, så vi er rigtig glade for at kunne kunne sige velkommen til spisning.  

Pris 50 kr. inkl. en øl og en tår brændevin.

Grundet begrænset plads i klubhuset vil der max. kunne tilmeldes 40 personer til spisning, og tilmelding bliver efter ”først til mølle” princippet.


Tilmelding til spisning senest 19. februar - husk at skrive hvor mange personer der ønskes tilmeldt  Tilmelding webmaster@fjellebroen-sejlklub.dk


Venlig hilsen
Bestyrelsen
16-01-2023

Sejlklubben har hermed fornøjelsen at invitere til sommerfest på havnen lørdag den 19. august kl. 18:00


Klubben står for indkøb af kød (pølser, kylling, okse- og svinekød). Hertil serveres forskellige lækre salater
De store grills startes op i god tid, så der vil være god varme i lang tid. Der er høflig selvbetjening ved grillen, så I griller selv kødet.

Musikken: Levende musik der spiller musik vi kan li - der underholdes fra 20-24, 
 
Drikkevarer: er for egen regning, men der bliver solgt vin, fadøl og sodavand til rimelige priser. Da indtægterne ved salg af drikkevarer er med til at dække udgifterne til arrangementet, skal drikkevarer købes på stedet og må ikke medbringes.

 

  
Der opstilles et stort telt med plads til ca. 70 mennesker ved lejepladsen. Teltet kan opvarmes hvis der behov det.

Det koster 125 kr. per person for spisning med efterfølgende musik og dans. Der betales ved ankomsten. Kun medlemmer kan tilmeldes.
 
Tilmelding senest søndag d. 13. august.  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Først til mølle....

Vigtigt: Hver især bedes medbringe service (tallerkener, bestik og glas). Erfaringer fra tidligere år har vist, at oprydning og opvask af service giver ekstremt meget arbejde til arrangørerne, som i forvejen har nok at se til. Vi håber alle har forståelse herfor.

Har du lyst at give en hånd med til det praktiske, skriv det i tilmeldingen eller kontakt velkommen. KontaktDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

God vind og god sommerferie.