Onsdags-sejlads

 

Vi er næsten klar til sæsson 2019.  Som noget nyt er der "opvarmningsrunde" rundt om Bjørnø søndag den 28. april. Skippermøde kl 9:00 og ellers den første onsdagsejlads 1. maj kl skippermøde 18:30.

Bådenes respitider er justeret, "nye" både har fået beregnet deres GPH-tid  og Olav/Kaj er racemasteres efter Steen der har givet stafetten videre. Tak til Steen for flere års tro tjeneste. Vi mangler dog det vigtigste inden sæsonen kan starte, at få bådene tilbage i - de sidste skulle gerne søsættes i den kommende weekend.

 

Husk også standerhejsning 21. april kl. 14:00

 

Se respitberegninger og absolutte starttider nedenfor.

 

 

IMG 1059sized

 

.pdf download 2018 Endelig stilling

pdf download

Respittider

pdf download

Absolutte starttider

pdf download

      Simple kapsejlads regler   

 
 
Simple kapsejlads regler
Der sejles efter Dansk Sejlunions "Simple kapsejlads regler" der kan downloades her på siden, dog modificeret en smule.
 
Forskudt start
Starten forgår forskudt, dvs den båd med korteste tidsstraf starter først.
 
Hver båd har en tildelt sømil tid, et tidstillæg der er beregnet fra https://websejler.dk/ og  efter fælles overenskomst, justeret en smule. F.eks vil en sømiltid på 2:00 min og en banelængde på 5 sømil give 2x5 = 10 minutter som båden starter senere. Sømiltiderne justeres to gange om året, inden sæssonstart og inden sejladserne genoptages efter sommerferien. Tidsstraffen har det formål at vi trods forskellige både, kan konkurrere på nogenlunde lige vilkår, få en spændende sejlads med lidt spænding om hvem der kommer først over stregen.
 
Modifikationer og specificeringer
  • Bøjerne i løbet skal overholdes - både ud og hjem.
  • Sejles sløjfen, er det altid bagbord rundt.
  • Der må luffes indtil overlap (stævn / agter). Der skal gives plads ved mærkevendinger jf. regler.
  • Mærkerne skal passereres den rigtige vej rundt (også dem i løbet). Bliver skipper selv opmærksom på at der er begået en fejl, kan han uden straf, gå tilbage og vende den rigtige vej rundt og dermed beholde sin placering.

Protester og evt. straf afgøres ved kaffebordet efter sejladsen, så det er vigtigt at være tilstede der :-)

 
 
 

Billeder af alle banerne (Kan også læses på mobiltelefon og iPad.)

Master -MasterImage

Bane A

Bane B

Bane C

Bane D

Bane E

Bane F

Bane G

Bane H

Beregn din respittid.... Regneark

Omregn din respittid til starttidspunkt.... Regneark